Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor oproepkrachten

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor oproepkrachten

Woensdag 24 april 2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Voor de werkgever gaan er een aantal regels veranderen met betrekking tot de oproepkracht.

Een belangrijke wijziging is dat werkgevers binnen een maand een aanbod moeten doen voor een vaste arbeidsomvang (vast aantal uren) aan een oproepkracht die langer dan 12 maanden een oproepcontract heeft. Werkgevers moeten daar in 2019 dus al over nadenken. Een werkgever is niet verplicht om een oproepkracht ook een contractverlenging of een vast contract te geven. Het gaat alleen om het aanbieden van een vaste arbeidsomvang. Een werkgever kan er dus ook voor kiezen om het contract met een tijdelijke oproepkracht te beëindigen.
De werkgever moet in de 13e maand een aanbod doen aan een oproepkracht voor een vaste arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang moet de werkgever baseren op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande 12 maanden. Doet de werkgever geen aanbod, dan heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over de gemiddelde arbeidsomvang.
Een andere wijziging is dat de werkgever uiterlijk vier dagen van te voren schriftelijk of elektronisch aan de oproepkracht laat weten wanneer hij moet werken. Trekt de werkgever de oproep binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden in of wijzigt hij de tijdstippen voor de oproep, dan heeft de werknemer toch recht op loonbetaling over de periode waarvoor hij in eerste instantie was opgeroepen. In de cao kan een kortere termijn dan vier dagen worden afgesproken, maar de termijn mag nooit korter zijn dan 24 uur. Het recht op loon bij een intrekking van de oproep kan niet worden uitgesloten in de cao.
Tot slot mag een werknemer met een 0-uren contract een opzegtermijn van vier dagen aanhouden, tenzij in de cao een kortere termijn is afgesproken. 

De wet treedt per 1 januari 2020 in werking nadat de Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de WAB. Er geldt een overgangsbepaling voor werknemers die op dat moment al langer dan 12 maanden op basis van een oproepcontract werken. Zij moeten binnen een maand na de inwerkingtreding van de WAB een aanbod krijgen voor een vaste arbeidsomvang.

De nieuwe regels gelden niet voor oproepkrachten met een voorovereenkomst, of werknemers met consignatie- of bereikbaarheidsdiensten.