Skip to content

Disclaimer

Wij besteden een constante zorg aan onze website, desondanks kunnen wij niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.
MIJN Juristenkantoor B.V. verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. MIJN Juristenkantoor B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.
Hoewel MIJN Juristenkantoor B.V. alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de informatie die door gebruikers via internet wordt doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.
MIJN Juristenkantoor B.V. is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. MIJN Juristenkantoor B.V. kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

Copyright
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van MIJN Juristenkantoor B.V.

Back To Top