Skip to content
NOW 3.0: de hoofdlijnen

NOW 3.0: de hoofdlijnen

Inmiddels is het woord ‘coronavirus’ niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Helaas geldt dit ook voor de grote economische gevolgen die het virus met zich mee brengt. Om de gevolgen van de economische crisis enigszins in te dammen, heeft de Rijksoverheid al twee keer een steunpakket afgekondigd. Een van de maatregelen was de NOW: de steunmaatregel voor werkgevers waarmee zij gedeeltelijk tegemoet gekomen worden in de loonkosten.

De eerste NOW periode liep van maart tot juli. NOW 2.0 werd vervolgens aangekondigd en geldt tot 1 oktober 2020. Omdat er helaas nog niet een al te rooskleur vooruitzicht is voor de periode daarna, heeft de overheid nu een derde steunpakket aangekondigd: NOW 3.0.

Hoewel NOW 3.0 nog niet volledig is uitgekristalliseerd, is wel duidelijk dat er veel gaat veranderen voor werkgevers. Hieronder de hoofdlijnen.

  • NOW 3.0 kan worden aangevraagd vanaf half november, met terugwerkende kracht tot 1 oktober. Hiermee sluit het aan op NOW 2.0, die geldt tot 1 oktober en kan worden aangevraagd tot en met 31 augustus.
  • NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021 en wordt opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden.
  • Het minimale omzetverlies gaat vanaf het tweede tijdvak van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een afbouw: het begint bij 80% en gaat vervolgens naar 70% en 60%.
  • Om de verlaagde steun te compenseren kan je de loonsom laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • Er wordt geen korting meer toegepast voor ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen.
  • Het maximaal te vergoeden loon wordt in het derde tijdvak verlaagd naar maximaal 1x het dagloon per werknemer, tegenover maximaal 2x het dagloon nu.

De looptijd is langer, de vergoeding is lager en bedrijfseconomisch ontslag is weer mogelijk en onbestraft. Al met al lijkt het erop dat de overheid met NOW 3.0 voor een langdurige steunmogelijkheid kiest, waarmee hopelijk de rest van de coronacrisis kan worden volgehouden, zonder al te veel in te leveren. Wat de precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden, zal uiterlijk op 1 oktober bekend worden.

Heeft u vragen over de NOW, wilt u hulp bij het aanvragen ervan of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een van onze juristen via info@mijnjuristenkantoor.com of telefonisch via 010 – 241 0077.

Back To Top