Skip to content
Compensatieregeling transitievergoeding

Compensatieregeling transitievergoeding

Tussen al het corona-nieuws door is het makkelijk te vergeten: het reguliere arbeidsrecht gaat ook gewoon nog door. Zo is op 1 april 2020 de compensatieregeling transitievergoeding in werking getreden. Met deze regeling kunnen werkgevers een (gedeeltelijke) compensatie krijgen voor uitgekeerde transitievergoedingen. Hoe deze regeling werkt, leggen wij u graag uit.

Zieke werknemer
De basisregel is dat een werkgever het loon moet doorbetalen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als de arbeidsongeschiktheid meer dan twee jaar duurt, kan de werkgever het dienstverband beëindigen door ontslag aan te vragen bij het UWV. Hierbij is dan direct een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Oftewel: de werkgever heeft al twee jaar loon doorbetaald, zonder dat arbeid is verricht, én moet nu een extra bedrag betalen om het dienstverband te beëindigen.

Compensatie
Omdat het bovenstaande de werkgever doorgaans veel geld zal kosten, is de Regeling compensatie transitievergoeding in het leven geroepen. De werkgever kan met deze regeling de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. De overheid wil hiermee 1) de kosten van de werkgever drukken, 2) slapende dienstverbanden voorkomen en 3) de werknemer eerder zekerheid bieden. De hoge kosten kunnen immers een reden zijn om ontslag niet direct na de twee jaar ziekte aan te vragen. Voor beide partijen is dit dus een gunstige regeling.

Voorwaarden
Hoe werkt de regeling dan precies? Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een aanvraag voor compensatie indienen. Het goede nieuws: deze regeling werkt niet alleen voor nieuwe ontslagaanvragen, maar werkt ook met terugwerkende kracht. Voor alle transitievergoedingen die zijn betaald aan werknemers die op of na 1 juli 2015 twee jaar ziek waren, kan de compensatie worden aangevraagd.

Wel moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
1.    De werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
2.    De werknemer had recht op een transitievergoeding;
3.    De werkgever heeft de transitievergoeding ook daadwerkelijk betaald.

Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Mocht u nog vragen hebben of hulp willen bij het indienen van de aanvraag, dan helpen wij u graag.

Back To Top