Skip to content
NOW-maatregel nader uitgewerkt

NOW-maatregel nader uitgewerkt

Op 17 maart kondigde het kabinet een economisch noodpakket aan om de banen en inkomens van mensen te beschermen en om werkgevers te helpen. Eén van die maatregelen is de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-maatregel). De hoofdlijnen waren al bekend. Zie hiervoor ons vorige nieuwsbericht. Gisteren zijn ook de nadere voorwaarden voor deze regeling bekend gemaakt.

Omzetverlies
Om het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Dat vergelijkt u vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Zo berekent u de omzetdaling. Verwacht u de omzetdaling later dan maart? Dan kunt u ervoor kiezen om een periode aan te geven die één of twee maanden later start.
Let op! Als een bedrijf bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Het UWV neemt deze gegevens automatisch over en gaat uit van het socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten.
Het maximaal te compenseren loon is vastgesteld op € 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.
Zoals al eerder bekend gemaakt, wordt het loon van iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan, gecompenseerd. Dus ook voor flexwerkers. Werkgevers wordt dan ook opgeroepen om ook deze werknemers door te betalen. Doet u dit niet, dan daalt de tegemoetkoming mee.

Aanvraag doen?
Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen waarbij werkgevers de verwachte omzetdaling opgeven. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Dit voorschot is 80% en wordt in drie termijnen uitgekeerd.
De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020, houd hier dus rekening mee!
Binnen 24 weken na afloop van de NOW periode, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Binnen 22 weken doet het UWV vervolgens de eindafrekening.

Vragen?
Voor een uitgebreidere toelichting kun je terecht op de website van de Rijksoverheid. Heeft u nog verdere vragen? Dan staan wij u graag te woord!

Back To Top