Skip to content
De werktijdverkorting (wtv-regeling) is geschrapt.

De werktijdverkorting (wtv-regeling) is geschrapt.

Dat besluit is gisterenavond genomen, door de tienduizenden aanvragen die sinds het uitbreken van het coronavirus waren gedaan. In plaats daarvan heeft het kabinet een tijdelijke maatregel geïntroduceerd: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Over de precieze uitvoering van de regeling wordt momenteel druk overleg met het UWV, maar hieronder alvast de hoofdlijnen.

Waarom? Het kabinet kan hiermee meer werkgevers helpen dan met de WTV-regeling mogelijk was.

Werktijdverkorting aanvragen is vanaf nu dus niet meer mogelijk.
o    Heeft u al een aanvraag gedaan, maar nog geen antwoord? Dan wordt uw aanvraag automatisch omgezet naar een NOW aanvraag. U ontvangt vanzelf bericht.
o    Was uw aanvraag tot WTV al toegekend? Dan blijft deze van kracht. Alleen als u na afloop een verlenging wil, moet u gebruik maken van de nieuwe regeling.

Bij wie? U dient de aanvraag in bij het UWV.

Voor wie? Deze regeling geldt voor alle werknemers met een vast of flexibel contract. Dus ook voor oproepkrachten!

Hoelang? In ieder geval voor drie maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden.

Hoogte? Deze is, afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90% van de loonsom.

Hoe? Er moet sprake zijn van een verwachte omzetverlies van minstens 20%, gerekend vanaf 1 maart 2020. Het UWV betaalt bij toekenning van de aanvraag een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt dit definitief berekend en vervolgens verrekend.

Hoe zit het met de loonkosten? De nieuwe regeling staat volledig los van de WW. U ontvangt een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, waarmee u het loon van de werknemers op de normale manier kan blijven doorbetalen.

Andere voorwaarden?
Gedurende de periode van de tegemoetkoming mag u de werknemers waarvoor u de tegemoetkoming ontvangt, niet ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Daarnaast is bij aanvragen boven een nader te bepalen omvang een accountantsverklaring vereist.

Oké, en nu? U kunt de aanvraag nog niet indienen, omdat de precieze invulling van de regeling nog niet bekend is. Dit zal binnen maximaal twee weken duidelijk worden. Zodra we hierover meer weten, informeren wij u.

Voor werknemers
Wij begrijpen dat uw werknemers hierover vragen zullen hebben. Hieronder in een notendop de belangrijkste aandachtspunten:
o    Het volledige loon wordt gewoon doorbetaald;
o    WW-rechten worden niet verbruikt;
o    De werkgever vraagt de tegemoetkoming aan. De werknemer hoeft dus niets te doen;
o    Er moet gewoon gewerkt worden, al moet dit gaan in goed overleg met de werkgever. Het liefst wordt er thuis gewerkt;
o    Als het contract van een werknemer afloopt tijdens de NOW, hoeft u deze als werkgever deze niet te verlengen.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Uiteraard staan ook onze specialisten voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden!

Belastingrente naar bijna nul
In aanvulling op deze nieuwsbrief van MIJN Accountantskantoor van maandag 16 maart jl., heeft het kabinet naast bovengenoemde de nodige aanvullende maatregelen genomen. Een van de maatregelen waarover wij u graag – voor de volledigheid – informeren, is dat de belastingrente en invorderingsrente op aanslagen op korte termijn naar bijna nul (0,01%) zal gaan ter vervanging van de huidige 4% (8% voor vennootschapsbelasting). U wordt dus amper meer met belastingrente geconfronteerd wanneer u uitstel van betaling toegekend krijgt voor aanslagen die u nu of binnenkort niet kunt betalen.
Wij verzorgen een verzoek tot bijzonder uitstel van betaling graag voor u, maar let op dat het om bestaande belastingschulden moet gaan.

Back To Top