Skip to content
Mijn klanten betalen niet meer: en nu?

Mijn klanten betalen niet meer: en nu?

Het coronavirus heeft inmiddels geen uitleg meer nodig. De impact op de financiële positie van ondernemers en haar klanten is enorm. Helaas betekent dit dus ook dat sommige klanten niet meer zullen betalen. Welke rechten heeft u dan, en welke stappen moet u nemen?

Laat het volgende duidelijk zijn: de basisregel is dat overeenkomsten moeten worden nagekomen. Ook in crisistijd. Wel kan het natuurlijk zo zijn dat er in onderling overleg afspraken worden gemaakt over afwijkende facturatie. Zolang er overeenstemming is, is er dan ook niets aan de hand.

Dit verandert echter wanneer de facturen onbetaald blijven, zonder enig overleg of afwijkende afspraken. In dat geval is er sprake van wanprestatie. Neem in dat geval altijd eerst contact op met de debiteur en probeer er onderling uit te komen door bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen of uitstel van betaling af te spreken.

Lukt het niet om er onderling uit te komen, dan staan wij voor u klaar met een volledig incassotraject. Dit traject bestaat uit twee delen: minnelijk (zonder rechtszaak) en gerechtelijk en houdt kort gezegd het volgende in:
1.    De eerste stap is het versturen van een incassobrief. Hierin wijzen wij de debiteur op zijn verplichten én de consequenties als hij niet tot betaling over gaat. Nu tijdelijk bieden wij deze stap aan voor een vast bedrag van slechts € 95 *;
2.    Reageert de debiteur niet op de brief? Dan sturen we een of meerdere herinneringen en nemen we telefonisch contact op met de debiteur. We wijzen wederom op de consequenties en de vervolgstappen. In dit stadium is het belangrijk dat u alles doet wat nodig is om contact te krijgen met de klant. Het is namelijk in ieders belang om verdere stappen te voorkomen. Ook voor deze stap is de vaste prijs momenteel slechts € 95 *;
3.    Blijft een reactie of betaling uit, ondanks meerdere brieven en telefonisch contact? Dan wordt de sprong gemaakt naar een gerechtelijk traject. We stellen een dagvaarding voor u op en proberen hiermee nog een laatste keer contact te krijgen met de klant;
4.    Als, ondanks alle pogingen hiertoe, geen betaling heeft plaatsgevonden en er ook geen andere oplossing is gevonden, dienen we de dagvaarding voor u in bij de rechtbank. De rechter gaat de zaak dan behandelen en zal uiteindelijk uitspraak doen over de vordering.

Wij beseffen ons heel goed dat deze tijd voor veel ondernemers erg moeilijk kan zijn en vergaande gevolgen kan hebben. Om die reden bieden wij nu tijdelijk bovenstaande gereduceerde prijs aan voor het minnelijke traject. Mocht het nodig zijn om verdere stappen te nemen, dan zal een nieuwe prijsafspraak worden gemaakt voor het vervolg.

Heeft u vragen over het incassotraject, wilt u meer weten of heeft u al te maken met niet-betalers?
Neem dan contact op met mr. Nadine Edelschaap via nadine@mijnjuristenkantoor.com of telefonisch via 06-13482803.

Nadine Edelschaap*De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en op basis van volledige en juiste aangeleverde informatie en bijbehorende stukken. Bij het ontbreken van essentiële informatie behoudt MIJN Juristenkantoor zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen.

Back To Top