Skip to content
Verval van vakantiedagen: een gegeven, of toch niet zo simpel?

Verval van vakantiedagen: een gegeven, of toch niet zo simpel?

Elke werknemer heeft recht op vakantie. Dat is neergelegd in de wet en in de arbeidsovereenkomst. Normaal gesproken moet je de vakantiedagen zo veel mogelijk opnemen in het jaar waarin je ze opbouwt. De wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar van opbouw. Voor bovenwettelijke vakantiedagen is die termijn vijf jaar.

Vakantiedagen komen echter niet automatisch te vervallen. Werkgevers moeten werknemers in de gelegenheid stellen om de vakantiedagen op te nemen. Het Europese Hof deed hierin 2018 al een interessante uitspraak over: het ‘in de gelegenheid stellen’ houdt onder meer in dat werkgevers de werknemers tijdig en duidelijk moeten informeren over de vervaltermijnen. Ook moeten werknemers gestimuleerd worden om de vakantiedagen op te nemen én op de hoogte worden gesteld van de gevolgen van het niet opnemen. Voldoet een werkgever niet aan deze plicht? Dan behoudt de werknemer de vakantiedagen.

Klinkt schappelijk, toch? Er zijn echter ook omstandigheden waarin niet alle vakantiedagen kunnen worden opgenomen. Bijvoorbeeld als een werknemer ziek is. Tijdens ziekte wordt het verlof wel opgebouwd, maar kan de werknemer dit niet benutten. In de wet is daarom bepaald dat de vervaltermijn van een half jaar niet geldt als een werknemer niet ‘in redelijkheid’ in staat is geweest om de vakantiedagen op te nemen. In dat geval geldt de langere verjaringstermijn van vijf jaar.

Dan volgt de vraag wat precies kan worden verstaan onder ‘in redelijkheid’. Uitgangspunt is dat een werknemer die nog niet re-integreert, niet in staat is om vakantie op te nemen. Als een werknemer begonnen is met de re-integratie en er zijn mogelijkheden voor vakantie, dan is dit redelijkerwijs dus mogelijk. Slechts in uitzonderlijke gevallen, als de bedrijfsarts bijvoorbeeld oordeelt dat vakantie nadelig is voor de re-integratie, kan dit anders zijn. Een punt van discussie dus, zeker omdat de bewijslast bij de werknemer ligt.

Werkgevers en werknemers doen er beiden goed aan om hier scherp op te blijven! Wees op de hoogte van de verplichtingen, zorg dat deze worden nageleefd en schakel hulp van een jurist in als je niet zeker weet wat je positie is.

Voor vragen over vakantiedagen, rechten en plichten van werkgevers of werknemers, of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem contact op met een van onze juristen via info@mijnjuristenkantoor.com of via 010-2410077 en laat je goed informeren.

Back To Top