Skip to content
Verplichte coronavaccinatie

Verplichte coronavaccinatie

Het coronavaccin is al langere tijd een veelbesproken onderwerp. Zeker de introductie van een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers in Frankrijk deed het nodige stof opwaaien. Niet iedereen zit immers te wachten op een vaccinatie. Hoe zit dat precies in Nederland? Welke rechten heb je als werknemer en mag een werkgever van zijn werknemers eisen dat zij zich laten vaccineren? Hieronder een aantal veel gestelde vragen.

Mag ik als werkgever een werknemer verplichten zich te laten vaccineren?
Nee, dit mag niet. Er bestaat momenteel geen wettelijke grondslag voor een vaccinatieplicht, wat betekent dat het een vrijwillige keuze is voor werknemers om zich al dan niet te laten vaccineren. Dit vloeit voort uit onder meer artikel 11 Grondwet en artikel 8 EVRM, waarin het recht op onaantastbaarheid van het lichaam en lichamelijke integriteit zijn vastgelegd.

Mag ik voor bepaalde werkzaamheden een vaccinatieplicht instellen voor werknemers?
Nee, dit mag niet. Ook al is het volgens een werkgever wenselijk dat een werknemer gevaccineerd is, kan dit nog niet worden geëist. Wederom staan lichamelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht hieraan in de weg. Wel bent u als werkgever verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het recht om thuis te werken of het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Mag ik loon inhouden als een werknemer zich niet wil laten vaccineren, corona krijgt en niet kan werken?
Nee, dit mag niet. Iedere werknemer heeft vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren, ongeacht de gevolgen. Dit levert geen grond op voor het inhouden van loon.

Moet ik mijn werkgever informeren over mijn keuze omtrent vaccinatie?
Nee, dat hoeft niet. Werkgevers mogen niet aan werknemers wel vragen of zij zijn gevaccineerd. Deelt u die informatie wel met de werkgever, dan is dit een vrije keuze. Ook mag dus niet worden gevraagd om een vaccinatiebewijs.

En de bedrijfsarts dan?
Als de bedrijfsarts een goede reden heeft, mag deze wel vragen of u als werknemer bent gevaccineerd. Onder ‘goede reden’ kan bijvoorbeeld worden verstaan dat u met kwetsbare mensen werkt. Ook hier blijft echter gelden dat u als werknemer niet verplicht ben om antwoord te geven op deze vraag. Ook mag de bedrijfsarts deze informatie niet zonder uw toestemming delen met de werkgever.

Mag ik onder werktijd mijn vaccinatie halen?
Kijk allereerst of hierover iets is opgenomen in het personeelshandboek, de arbeidsovereenkomst of een huishoudelijk reglement. Deze regels zijn immers leidend. Belangrijk hierbij is dat het dan wel mogelijk moet zijn om de vaccinatie buiten werktijden te halen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u calamiteitenverlof aanvragen om alsnog de vaccinatie tijdens werktijd te halen. Vergelijk dit met een huisarts- of tandartsbezoek, waarvoor veelal dezelfde regels gelden.

Hoewel niet kan worden uitgesloten dat in de toekomst mogelijk een vaccinatieverplichting kan worden ingesteld, is de conclusie voor nu duidelijk: vaccinatie mag worden geadviseerd, maar niet verplicht.

Nog vragen?
Heeft u vragen of uw specifieke situatie? Neem dan contact op met een van onze juristen via info@mijnjuristenkantoor.com of via telefoonnummer 010-2410077. Wij helpen u graag verder!

Back To Top