Skip to content
contract met twee pennen

Aanzegtermijn werkgever bij contract voor bepaalde tijd.

Zijn er werknemers binnen jouw organisatie werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal zes maanden? Let dan op de aanzegtermijn!

De wet schrijft namelijk voor dat je als werkgever uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk moet informeren over of de werkgever het contract wenst te verlengen of niet. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te verlengen, moet de werknemer ook binnen die termijn worden geïnformeerd over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst dan zal worden voortgezet.

Als de werkgever niet aan deze verplichting voldoet, kan de werknemer een beroep doen op een “aanzegvergoeding”. Deze vergoeding bedraagt evenveel als een maandloon. Heb je als werkgever wel aan de aanzegverplichting voldaan, maar niet tijdig, dan kan de werknemer een beroep doen op een vergoeding naar rato.

Let op: het recht van een werknemer om een beroep te doen op de aanzegvergoeding vervalt binnen twee maanden na de einddatum van de arbeidsovereenkomst!

Kortom, zorg er als werkgever dus altijd voor dat je de einddata van arbeidscontracten voor bepaalde tijd goed in de gaten houd!

Back To Top