Skip to content
Verzameling dozen

Het recht van reclame

Waarschijnlijk gaat er niet meteen een lampje branden. Toch krijgt u er (ongemerkt) wellicht weleens mee te maken!

Het komt namelijk weleens voor dat er koopovereenkomsten gesloten worden waarbij gekochte producten eerst worden geleverd, maar de koopprijs pas achteraf moet worden voldaan. Dat is op zich geen probleem, maar als de kopende partij de koopprijs uiteindelijk niet (volledig) betaalt, kun je als verkoper de producten niet zomaar terugnemen! Door de levering van het product aan de koper is het eigendom namelijk overgegaan op de koper. Dit is alleen anders als bij het sluiten van de koopovereenkomst is bepaald dat de eigendom van het product pas bij betaling van de koopprijs overgaat op de koper. Dit wordt een eigendomsvoorbehoud genoemd.

Toch ontbreekt het in de meeste koopovereenkomsten vaak aan een dergelijk eigendomsvoorbehoud. Gelukkig ben je als verkoper de producten daarmee niet meteen kwijt! Je kunt in dat geval namelijk alsnog aanspraak maken op de producten, namelijk middels een beroep op het recht van reclame!

Belangrijk is dan wel dat de koopprijs nog niet (volledig) is betaald en dat de betaaltermijn inmiddels is verstreken. Ook moeten de producten nog in dezelfde onbewerkte staat aanwezig zijn bij de koper. De producten mogen dus nog niet zijn verwerkt of doorverkocht. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de verkoper schriftelijk beroep doen op het recht van reclame. De overeenkomst wordt daarmee ontbonden en de koper verliest zijn eigendomsrecht. Het eigendomsrecht gaat terug over op de verkoper en de verkoper kan de producten vervolgens terugnemen.

Let op: een beroep op het recht van reclame moet uiterlijk binnen zestig dagen na de levering van de producten of binnen zes weken na het verstrijken van de betaaltermijn worden gedaan. Daarna komt het recht van reclame te vervallen, en kan hier geen beroep meer op worden gedaan. Houd dit dus goed in de gaten!

Back To Top