Skip to content

Recht op vakantie

Hier is de herfstvakantie net voorbij, in het noorden is de vakantie net begonnen. Maar hoe zit dat nu precies? Waar heb je als werknemer recht op?

De wet bepaalt dat een werknemer jaarlijks recht heeft op vakantie, en wel voor minimaal vier keer de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur. De opbouw van vakantiedagen vindt plaats op basis van evenredigheid. Een werknemer met een voltijds werkweek heeft dus recht op meer wettelijke vakantiedagen dan een werknemer die 32 uur per week werkt. Werk je nog niet het hele jaar bij de werkgever? Dan bouw je slechts over het deel van het jaar dat je in dienst bent vakantierechten op!

Los van de wettelijke regeling, kan het zijn dat je werkgever je extra vakantiedagen heeft toegekend. Dit noemen we de bovenwettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen ook in de cao worden opgenomen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vijf jaar geldig. Je kunt bovenwettelijke vakantiedagen dus maximaal 5 jaar opsparen, daarna verdwijnen ze.

Wettelijke vakantiedagen moeten binnen een half jaar na het ontstaan van het recht zijn opgenomen. Anders komen deze te vervallen, tenzij de werknemer niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen. Als dit het geval is, geldt een verjaringstermijn van vijf jaar! Hou dus goed in de gaten dat je jouw vakantiedagen op tijd opneemt!

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via info@mijnjuristenkantoor.com of 010-241 0077.

Back To Top