Skip to content
contract met twee pennen

Concurrentiebeding en contract voor bepaalde tijd

Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst voor kortere of langere tijd werkzaamheden te verrichten voor een concurrerende onderneming, of een concurrerende onderneming te starten. Als werkgever is het dus heel fijn om in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Maar mag een concurrentiebeding ook worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

De hoofdregel is dat het in principe niet mogelijk is om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit is alleen anders als het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst een schriftelijke motivering bevat waaruit blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende en met naam genoemde bedrijfs- of dienstbelangen. Dit laatste is van groot belang. Uit de rechtspraak volgt namelijk dat een beroep op een concurrentiebeding door de werkgever meestal niet wordt gehonoreerd. In vrijwel alle gevallen is de reden daarvoor dat de werkgever niet deugdelijk heeft aangegeven welke bedrijfs- of dienstbelangen het concurrentiebeding noodzakelijk maken. Dit vergt per geval dus een specifieke afweging en motivering en luistert erg nauw!

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een concurrentiebeding?
Of heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via info@mijnjuristenkantoor.com of 010-241 0077.
Back To Top