Skip to content
Schenden geheimhoudingsbeding door werknemer

Schenden geheimhoudingsbeding door werknemer

Mag een werknemer vertrouwelijke gegevens over zijn werkgever naar zijn privé-e-mailadres versturen, of is dit in strijd met het geheimhoudingsbeding dat in de arbeidsovereenkomst overeengekomen is?

Waarschijnlijk is uw eerste gedachte meteen dat dit strijdig is met het geheimhoudingsbeding, en dat de werknemer aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade. Maar niets blijkt minder waar! In de jurisprudentie is namelijk bepaald dat er in dat geval geen sprake is van schending van het geheimhoudingsbeding, omdat de bedrijfsinformatie bij dezelfde persoon blijft. Er is dus pas sprake van het schenden van het geheimhoudingsbeding als de informatie gedeeld wordt met derden. De vrees voor verkeerde intenties aan de zijde van de betreffende werknemer is onvoldoende om de schending van het geheimhoudingsbeding aan te nemen!

U zult vast denken, dat kan toch niet zomaar?! Dus wel! Tenminste, als het vooraf niet goed is geregeld. In de arbeidsovereenkomsten kan veel worden afgesproken, en zo kan daarin dus ook deze situatie ondervangen worden. Mocht u hier hulp bij nodig hebben of meer informatie willen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via info@mijnjuristenkantoor.com of telefonisch via 010-2410077. Wij helpen u graag verder!

Back To Top