Skip to content
Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht

De afgelopen jaren zijn er veel dingen gewijzigd in het arbeidsrecht. Op 1 januari 2022 volgen er weer een aantal wijzigen. De belangrijkste wijzigingen zetten wij hieronder voor jullie op een rij.

WW-premie
Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in januari 2020 is een werkgever de lage WW-premie verschuldigd voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Deze premies zullen in 2022 worden verlaagd.

De lage WW-premie bedraagt 2,2% (dat was 2,7% in 2021) en de hoge WW-premie bedraagt 7,2% (dat was 7,7% in 2021).

Verder loopt een werkgever het risico om met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie verschuldigd te zijn. Dat is het geval als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% in uren heeft overgewerkt én beschikt over een vast arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week. Het contract wordt dan alsnog gelijk gesteld met een flexibel contract, waarvoor de hoge premie is verschuldigd. Overigens gold deze bepaling al, alleen is die in 2020 en 2021 tijdelijk opgeschort om excessief overwerken mogelijk te maken in verband met de coronacrisis.

Vrijstelling voor thuiswerken
De verwachting is dat per 1 januari 2022 een gerichte vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding komt, van maximaal 2 euro per dag. Deze onbelaste vergoeding mag niet samengaan met een reiskostenvergoeding; indien slechts een gedeelte van de dag wordt thuisgewerkt, moet dus worden gekozen tussen één van deze twee vergoedingen. Wanneer deze regeling exact in werking treedt, is nog afhankelijk van goedkeuring van de Eerste Kamer.

Advies is om te kijken naar een goed thuiswerkbeleid, om discussies hierover te voorkomen.

Ouderschapsverlof 
Vanaf 2 augustus 2022 hebben beide ouders recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Gedurende deze periode krijgen zij 50% van hun dagloon doorbetaald, tot 50% van het maximumdagloon. Het betaalde ouderschap moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De overige 17 weken van het in totaal 26 weken durende ouderschapsverlof blijven onbetaald en kunnen nog tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen.

De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen om het doorbetalingspercentage te verhogen van 50% naar 70%. Of dit ook wordt aangenomen door de regering, is nog niet bekend.

Minimumloon 
Het minimumloon gaat per 1 januari 2022 omhoog. Vanaf die datum bedraagt het wettelijk brutominimumloon voor een volledige werkweek en een leeftijd vanaf 21 jaar:
–    EUR 1.725,- per maand
–    EUR 398,10 per week
–    EUR 79,62 per dag.

Werkkostenregeling 
De Werkkostenregeling (WKR) maakt het mogelijk voor werkgevers om kosten voor bijvoorbeeld het inrichten van de thuiswerkplek belastingvrij op zich te kunnen nemen. In verband met de coronacrisis is de vrije ruimte tijdelijk verhoogd naar 3%, maar vanaf 1 januari 2022 gaat dit weer terug naar de reguliere 1,7% van de fiscale loonsom tot en met EUR 400.000,-. Voor bedragen die boven de grens van de vrije ruimte komen, dient de werkgever over dat extra bedrag 80% belasting te betalen.

Rookruimtes
Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. Wel mogen werkgevers een beschutte rookplek, zoals een abri, inrichten op een buitenterrein bij het bedrijfsgebouw

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Deze Europese richtlijn dient voor 1 augustus 2022 in Nederland te worden ingevoerd. Met deze richtlijn worden werkgevers onder meer verplicht om meer informatie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten te verstrekken bij aanvang van een baan. Ook is de werkgever verplicht te betalen voor opleidingen die verplicht zijn op basis van de wet of een cao. Voor deze opleidingen mag dus geen studiekostenbeding worden afgesproken. Het volgen van de opleiding zelf wordt als werktijd beschouwd.

Ook wordt in de richtlijn bepaald dat een verbod op nevenwerkzaamheden enkel nog mag als daar een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ voor is. De Tweede en Eerste kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren waarmee deze richtlijn definitief wordt geïmplementeerd.

Vragen?
Deze wijzigingen kunnen vergaande gevolgen hebben. Het is als werkgever dus goed om de arbeidscontracten weer eens tegen het licht te houden en te laten herzien. Als werknemer is het goed om scherp te houden waar u recht op heeft, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere wijzigingen en ontwikkelingen. Wilt u uw arbeidsovereenkomsten laten screenen, een thuiswerkbeleid laten opstellen of uw eigen rechtspositie laten beoordelen? Voor deze en al uw andere vragen kunt u ons bereiken via info@mijnjuristenkantoor.com of telefonisch via 010-2410077.

Back To Top